2022-01-13 11:00Pressmeddelande

IK Sävehof överklagar tvist om resegarantilagen

IK Sävehof kan tvingas betala stora garantibelopp för att kunna genomföra Partille cup

Paketreselag riskerar stoppa möjligheten att arrangera cuper och läger inom barn- och ungdomsidrotten

IK Sävehof med stöd av Riksidrottsförbundet överklagar beslut att handbollscup ska betala resegaranti till Kammarkollegiet. Kammarkollegiets beslut riskerar att slå undan benen för allt arrangerande av läger och cuper inom barn- och ungdomsidrotten.  

 - Det är helt orimligt att likställa läger och cuper med paketresor. Det kan inte vara regeringens eller riksdagens mening att paketreselagen ska omfatta en vanlig idrottstävling där ungdomar i ideella föreningar sover i skolsalar och tävlar mot varandra. Idrottsrörelsen är i djupa revor på grund av pandemin och detta beslut riskerar att sätta stopp för läger och cuper för barn- och ungdomsidrotten – och det när dessa mötesplatser för rörelse och gemenskap behövs som mest, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Kammarkollegiet har i sitt beslut bedömt att handbollscupen är att betrakta som en paketresa enligt paketreselagen (2018:1217) och arrangören av paketresan, IK Sävehof, ska ordna med en resegaranti enligt resegarantilagen (2018:1218) till Kammarkollegiet motsvarande den totala summan av samtliga anmälings och deltagaravgifter plus 10 %. Resegarantin kan ordnas genom en betalningsutfästelse, en försäkring eller genom att deponera medel till Kammarkollegiet. 

IK Sävehof har med stöd av Sveriges Riksidrottsförbund valt att överklaga beslutet från Kammarkollegiet till förvaltningsdomstolen. 2021-04-12, mål nr 386-21 meddelade förvaltningsrätten att de avslog överklagandet och 2021-10-21, mål nr 3269-21 meddelade kammarrätten att de avslog överklagandet. IK Sävehof har nu valt att söka prövningstillstånd till Högsta förvaltningsdomstolen. 

– Det här är en jätteviktig fråga för ungdomsidrotten oavsett idrott. Beslutet riskerar att sätta stopp för läger och cuper vilket skulle innebära att barn och unga inte får möjlighet till de upplevelser och minnen som vi vet att de skapar, sägerPatrik Brandt ordförande IK Sävehof.

För ytterligare information kontakta 

Johan Karlsson
Förbundsjurist Riksidrottsförbundet
08-699 61 26

Fredrik Andersson
Generalsekreterare, Partille Cup
031-340 07 92


Om Partille Cup - A World of Handball for 50 Years

Partille Cup is the world's largest and most international handball tournament for youngsters, and is one of Sweden's largest annual events. The tournament has been played every summer since 1970 and has it 50th anniversary this year. In 2019 approximately 24 000 players participate in more than 1 400 teams from 52 different nations from all over the world. Around 60 percent of all competitors are from outside Sweden and there are more girls than boys participating. Since the start in 1970, 530 000 participants have visited us and every year not only new stars are born, but also many cross-border and lifelong friendships are made.

Kontaktpersoner

Fredrik Andersson
General Secretary
Fredrik Andersson