2023-09-20 13:06Pressmeddelande

En seger för hela idrottsrörelsen

Partille Cup 2018 Fredrik Aremyr Best Of_-80

Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att en idrottsturnering inte utgör en turisttjänst och river också upp underinstansernas avgörande i målet. 

 

Det var under 2021 som Kammarkollegiet gjorde bedömningen att IK Sävehofs handbollsturnering, Partille Cup, skulle anses som en garantipliktig reseverksamhet. Kammarkollegiet ansåg att deltagande i en turnering utgör en turisttjänst. I och med att turneringen också har inkvartering ansåg Kammarkollegiet att deltagande i turneringen består av två olika resetjänster och därmed faller inom ramen för paketresa. IK Sävehof var därmed tvungna att ordna resegaranti till Kammarkollegiet motsvarande den totala summan av samtliga anmälning- och deltagaravgifter plus 10 procent. 


Beslutet riskerade att äventyra genomförandet av alla läger och turneringar med inkvartering inom hela barn- och ungdomsidrotten i Sverige. 

 

Tillsammans med Riksidrottsförbundet överklagade IK Sävehof beslutet till Förvaltningsrätten som avslog överklagandet. Samma beslut fattades senare även av Kammarrätten. Riksidrottsförbundet och IK Sävehof ansåg att beslutet var så viktigt och skulle få så stora konsekvenser att det var nödvändigt att gå hela vägen. Därför söktes, och sedan godkändes, prövningstillstånd hos Högsta Förvaltningsdomstolen som igår kom med sin slutliga dom i fallet som också blir prejudicerande.

- Det här är en seger för hela idrottsrörelsen och beslutet kommer efter ett nära samarbete med föreningen i en viktig fråga, säger Karl-Erik Nilsson, ordförande Riksidrottsförbundet. 

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen utgör inte en idrottsturnering en turisttjänst enligt den aktuella bestämmelsen i paketreselagen och konstaterar i domen att det är en betydande skillnad mellan att delta i en idrottsturnering och att vara åskådare i en idrottsturnering vilket är ett exempel på turisttjänster i paketresedirektivet. 
”Avsikten kan således inte ha varit att deltagande i en idrottsturnering ska omfattas av begreppet turisttjänst i direktivet”, skriver domstolen i domen.

- Det är otroligt skönt att äntligen få ett slut på oron över framtiden och att sunt förnuft får segra. En stor eloge till Riksidrottsförbundet som tog ärendet på lika stort allvar som oss. Deras engagemang och expertis har varit absolut nödvändig för att nå hela vägen fram till ett positivt slut, säger Fredrik Andersson, Generalsekreterare Partille Cup.

För ytterligare information kontakta:
Johan Karlsson förbundsjurist Riksidrottsförbundet,
Tel 08-699 6126, johan.karlsson@rfsisu.se
Fredrik Andersson, Generalsekreterare Partille Cup, Tel 031-340 07 92, fredrik@partillecup.com

 


Om Partille World Cup

Partille Cup is the world's largest and most international youth handball tournament and is one of Sweden's largest annual events. The tournament has been played since 1970 and celebrated its 50th anniversary in 2019. Each year around 1400 teams from 50 nations participate. Around 60 percent of the teams are from outside Sweden and there are more girls than boys playing. Since the start in 1970, 570000 participants have come to Gothenburg and every year not only new stars are born, but also many lifelong friendships are made.


Kontaktpersoner

Fredrik Andersson
General Secretary
Fredrik Andersson